Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων,
Αδειοδοτήσεις Τουριστικών Καταστημάτων (ΕΟΤ)-Πιστοποιήσεις Κατηγορίας Τουριστικών Καταλυμάτων

Ειδικευόμαστε στην έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων σε συνεργασία με έμπειρους Μηχανολόγους.

 

Αναλαμβάνουμε την  διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικού Καταλύματος.

 

Ως συνεργάτες της εταιρείας K.C.Hellas - ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. διενεργούμε την επιθεώρηση για την κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων.

I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here

I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here

I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here