Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων,
Αδειοδοτήσεις Τουριστικών Καταστημάτων (ΕΟΤ)-Πιστοποιήσεις Κατηγορίας Τουριστικών Καταλυμάτων

Ειδικευόμαστε στην έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων σε συνεργασία με έμπειρους Μηχανολόγους.

 

Αναλαμβάνουμε την  διαδικασία Αδειοδότησης Τουριστικού Καταλύματος.

 

Ως συνεργάτες της εταιρείας K.C.Hellas - ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε. διενεργούμε την επιθεώρηση για την κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων.

© 2016 by PKCivilengineering

I'm an image title

Describe your image here