Τοπογραφικές εργασίες

Κατέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία για ειδικότερες και περίπλοκες εργασίες, μπορούμε να αποπερατώσουμε και συνήθεις – συμβατικές τοπογραφικές εργασίες, κατέχοντας και για αυτές μεγάλη εμπειρία. Με εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνει διπλόσυχνο GPS με σύνδεση στο HEPOS καθώς και θεοδόλιχο κλπ…

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των σε αυτά υπαρχόντων κατασκευών (κτίσματα, πεζούλες, φράχτες κλπ), και πλήρη υψομετρία (ισοϋψείς καμπύλες).

  • Λεπτομερείς τοπογραφήσεις και εμβαδομετρήσεις επιδίκων ή αμφισβητουμένων τμημάτων γης, συνοδευόμενες από αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσυνών.

  • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

  • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων

  • Οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.

  • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν, και τεχνικές ενστάσεις επ’ αυτών.

  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

  • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87) (χρησιμοποιείται εκτός άλλων και σαν προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο)

I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here

press to zoom
I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here

press to zoom
I'm an image title
I'm an image title

Describe your image here

press to zoom